+90 212 544 60 00 / 0554 171 60 01

Sosyal Medyada Biz}

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

30.06.2012 Tarihli 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelere tehlike sınıflarına göre birçok zorunluluk getirmiştir. Çalışanlarımızı iş kazalarından korumak, meslek hastalıklarının önüne geçebilmek ve işletmelerde daha güvenli çalışma ortamlarını tesis edilebilmek adına hazırlanan kanun, uygulanmaması durumunda işletmeleri ciddi anlamda idari para cezaları ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

İşletmelerin 2019 Yılı içerisinde ilgili kanun hükümlerine aykırılıkları durumunda karşılaşacakları idari para cezalarına bu yazımızda değineceğiz. Hiçbir cezanın ve yaptırımın insan hayatı ve sağlığı kadar pahalı olamayacağı gibi, bakanlığımızın bu konuyu ağır cezalarla desteklemesi de ülkemiz insanı ve çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi açısından mutluluk vericidir. Devlet, işveren, çalışan ve iş güvenliği profesyonellerine çalışma ortamlarımızı güvenli hale getirebilmek adına büyük görevler düşmektedir.

İşverenlerin; iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almaması, ilgili organizasyonu yapmaması, gerekli araç ve gereçleri sağlamaması, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaması, bu hususların yanı sıra işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememesi, denetlememesi ve uygunsuzlukları gidermemesi de, işletmelerin tehlike sınıfları ve çalışan sayıları da göz önünde bulundurularak 3.825 TL ile 11.475 TL aralığında para cezası almalarına sebep olmaktadır. Yine işverenler, bulundukları tehlike sınıfına göre yasal zorunluluğu bulunmasına rağmen, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapmamış ise 9.574 TL ile 28.722 TL idari para cezası ile karşılaşıyor. 10 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmeler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli görevlendirmesi yapmakla da yükümlüdürler. Görevlendirme yapılmaması halinde 9.568 TL ile 14.352 TL ceza, diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) bulunmaması kaynaklı işletmeleri zor durumda bırakabiliyor. Bu cezalar aykırılığın devamlılığı halinde her ay işletmelere yansıyor. Yukarıda bahsedilen personellerin görev süreleri ile ilgili bilgilere İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12 ve Madde 19’dan ulaşabilirsiniz.

İşverenler; İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamaması, İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamaması, görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemesi durumunda çalışan sayısı ve tehlike sınıfı unsurları göz önünde bulundurularak 2.809 TL ile 8.607 TL aralığında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi durumunda ise yine aynı koşullar göz önünde bulundurularak her bir tedbir için ayrı ayrı 1.911 TL ile 5.733 TL aralığında idari para cezasına çarptırılmaktadır.

İşverenler; iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin yetkilerini kısıtlaması durumunda ise çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfı gözetilerek, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 2.869 TL ile 8.607 TL para cezası ile karşılaşabilmektedir. İşverenler, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve ya yaptırmakla yükümlüdürler. Risk Değerlendirmesi yapmayan ve ya yaptırmayan işverenler tespit edilmesi halinde 5.742 TL ile 17.226 TL aralığında ceza ile karşı karşıya kalacakları gibi, eksikliğin devam ettiği her ay başına bu rakamlar artarak 8.615 TL ile 25.845 TL aralığında ceza ödemek durumunda kalacaktır.

Acil durumlar kapsamında cezalara değinecek olursak, acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak, ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek, müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işletmelerin tehlike sınıfları ve çalışan sayıları göz önünde bulundurularak 1.911 TL başlamak üzere 5.733 TL arasında işletmelere para cezası olarak yansımaktadır.

İşletmede meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek 2.869 TL ile 8.607 TL, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ ya bildirmemek ise 3.825 TL ile 11.475 TL aralığında cezai işlem uygulanmasına sebebiyet verecektir. 

Çalışanlara sağlık gözetiminin yaptırılmaması tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu alınmaması her bir çalışan için 1.911 TL idari para cezasına tekabül etmektedir. Yine işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilkyardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda işveren tarafından, çalışan ve çalışan temsilcilerine bilgilendirme yapılmaması durumunda her çalışan için 1.911 TL’lik idari para cezasına neden olmaktadır.

İşverenlerin en önemli görevlerinden bir tanesi de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilmesi ve bilgilendirilmesidir. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu yükümlülük yerine getirilmediğinde her personel başına 774 TL gibi bir cezai işlem uygulanmasına sebep olmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm cezalar, aslına bakıldığında çalışanlarımızı ve işletmelerimizi koruyabilmek, daha güvenli çalışma ortamları tesis edebilmek adına son derece önemli yaptırımlardır. İşletmelerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında karşılaşabileceği asgari idari para cezalarına bu yazımızda değindik. Daha kapsamlı bilgi almak isteyenler bakanlığımızın ilgili adresinden tablonun bütününe ulaşılabilmektedir.

 İşinizi ve sağlığınızı riske atmayın. İyi, kazasız ve cezasız çalışmalar dilerim.

                                                                                                                                                           SAYGILARIMLA

Anıl AYDIN

                                                                                      İŞİMİZ GÜVEN OSGB İŞ GÜVENLİĞİ DİREKTÖRÜ

03 Haziran 2019
126 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

× Whatsapp İletişim