+90 212 544 60 00 / 0554 171 60 01

Sosyal Medyada Biz}

Çalışanların Eğitimleri

15.05.2013 Tarihli 28648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ dahilinde tehlike sınıflarına göre işletmelerimizde görev alan personellerimizin zorunlu olduğu eğitim konuları ve eğitim süreleri açıkça belirtilmiştir. Yasal eğitimlerin aldırılması, organizasyonu ve çalışanların bilgilendirilmesi yükümlülüğü açıkça işverene verilmiştir.

Meydana gelen iş kazaları konusunda maalesef ki ülke olarak Avrupa’da 1, Dünya’da ise 3. Sırada yer almaktayız. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki meydana gelen iş kazalarının %98’ lik kısmı önlenebilmesi mümkün olan kazalardır. Yaşanan kazaların %88’i tehlikeli davranış, % 10’ u  ise tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu kavramları biraz açmak gerekirse tehlikeli davranışlar (%88), insan faktörüne dayanan, tecrübesizlik, bilinçsizlik, dikkatsizlik, dalgınlık, hatalı çalışma vb. gibi burada saymadığımız birçok kusuru kapsamaktadır. Bu verilerin ışığında, çalışanlara aldırılacak doğru eğitim, farkındalık yaratma ve örneklerle pekiştirme %88’ lik dilimi kapsayan ‘’tehlikeli davranış’’ kaynaklı iş kazalarının çalışanlarımıza ve işletmelerimize vereceği zararı minimum seviyelere indirecek belki de tümüyle ortadan kaldıracaktır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini önemsiz gören işverenler, bu kazalar sonucunda idari para cezaları, iş kazalarından doğan tazminat cezaları ve işletmeleri adına doğrudan ve dolaylı yoldan birçok maddi kayıp ile karşı karşıya kalmaktadır. 

İlgili mevzuat hükümlerine göre çalışanlarımıza aldırılması gereken eğitimler 3 başlık altında toplanmış (Genel-Sağlık ve Teknik Konular ilgili yönetmelik ek 1) ve işletme tehlike sınıfı ayırt edilmeksizin, personel istihdamı gerçekleştirmiş tüm işletmelere zorunlu kılınmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olan İşimiz Güven Çevre ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Danışmanlık A.Ş. tecrübeli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri kadrolarıyla bu eğitimleri, işletmelerinize gelerek, görsel sunum eşliğinde personellerinize vermektedir. Referanslarımıza ulaşmak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. İşimiz güvenliğiniz, işimiz güven!

× Whatsapp İletişim