+90 212 544 60 00 / 0554 171 60 01

Sosyal Medyada Biz}

Ortam Ölçümleri

30.06.2012Tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun10/4. Maddesinde geçen ‘’İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’’ ibaresi çalışanların maruz kalabilecekleri risklerin tespit edilip, önlenebilmesi açısından çalışma alanı ile ilgili gereken ölçüm ve değerlendirmeleri yapma zorunluluğu getirmiştir.

Yine daha detaylı değinmek gerekirse 24.01.2017 tarihli 29958 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ in 5.maddesi işveren zorunluluklarını açıkça ortaya koymaktadır. 

İşverenlerin, çalışanların sağlığını koruyabilmesi açısından yaptırması gereken ölçümlerden bazıları; (çalışma alanındaki risk ve tehlike unsurları gözetilerek) ortam toz ölçümü, ortam gürültü ölçümü, ortam termal konfor ölçümü, ortam titreşim ölçümü, ortam kimyasal ölçümü, ortam aydınlatma ölçümü, ortam voc ölçümü vb. şeklinde sıralanabilir. Yine olumsuz etkilerin çalışanların üzerinde bıraktığı ve ya bırakabileceği olumsuz etkilerin tespiti konularında kişisel maruziyet ölçümlerinin de gerçekleştirilmesinde fayda bulunmaktadır. 

İşletmelerin bulundurdukları risk ve tehlike faktörleri de göz önünde bulundurularak ilgili ölçümlerin yılda 1 kez tekrarlatılması gerekmektedir. Bu ölçümler gerçekleştirilirken, art niyetli kişi ve kuruluşlara prim verilmemesi açısından akredite olmuş kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirilmesi en önemli detaylardan birisidir. 

İşimiz Güven Çevre ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Danışmanlık A.Ş. akredite olmuş kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, maksimum kalite ve minimum fiyat avantajı ile çözüm ortaklarımızı ve personellerimizi koruma altına alıyoruz. Bizim için değerlisiniz. İşimiz güvenliğiniz, işimiz güven!

× Whatsapp İletişim